5675 N 960, Smithfield, UT, 84335
5675 N 960, Smithfield, UT, 84335
5675 N 960, Smithfield, UT, 84335
5675 N 960, Smithfield, UT, 84335
5675 N 960, Smithfield, UT, 84335
5675 N 960, Smithfield, UT, 84335
5675 N 960, Smithfield, UT, 84335
5675 N 960, Smithfield, UT, 84335
5675 N 960, Smithfield, UT, 84335
5675 N 960, Smithfield, UT, 84335
5675 N 960, Smithfield, UT, 84335
5675 N 960, Smithfield, UT, 84335
5675 N 960, Smithfield, UT, 84335
5675 N 960, Smithfield, UT, 84335
5675 N 960, Smithfield, UT, 84335

$450,000

5675 N 960, Smithfield, UT, 84335

15
Courtesy of: RND Properties